Profil

jovandezort
Jovan Dezort se stal Osobností české fotografie za rok 2014.
Cenu mu udělila 9. března 2015 Asociace profesionálních fotografů ČR. Nominováno bylo 12 kandidátů, ze kterých vybírala desetičlenná odborná porota v čele s fotografem Jiřím Všetečkou. U Jovana Dezorta byl vyzdvižen počin retrospektivní výstavy na Staroměstské radnici v roce 2014. Obdobné ocenění se udílí od roku 2003.

V letech 1960 až 1975 Jovan Dezort pracoval jako redaktor – fotoreportér ČTK. Získal tam bohatou zkušenost především s reportážní fotografií. Charakteristickým rysem jeho záběrů vždy byla přirozenost a bezprostřednost při zachycování života lidí, což mu vyneslo řadu cen a uznání v různých domácích i mezinárodních soutěžích, například Zlatou pečeť na World Press Photo v Haagu (1970), 3. cenu v mezinárodní soutěži Puls planety (1970). Mimořádným úspěchem byla Hlavní cena v celosvětové soutěži MON „Mír Vietnamu“ (1973). Rozsáhlý cyklus těchto fotografií, zachycujících s velkou citlivostí život Vietnamců v době války, měl na samostatné výstavě uspořádané v Praze. V ČTK začal pravidelně fotografovat také kulturní události jako Pražská jara (zúčastnil se 25 ročníků) nebo jazzové festivaly. Svým aparátem zachytil mnoho slavných osobností (Karajan, Richter, Oistrach, Armstrong, Fitzgeraldová, Piaf, Becaud aj.). Pro čs. rozhlas fotografoval průběh 30 ročníků mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga. Z těchto akcí měl rovněž řadu samostatných výstav.

Touha pořizovat nejen agenturní momentky, ale ucelené reportáže ho z ČTK přivedla do týdeníku Vlasta (1975 – 1981), později do Světa práce. Od roku 1984 pracuje jako samostatný fotograf výtvarník. Okruh své činnosti rozšířil na užitou, módní a reklamní fotografii. S jeho snímky se kromě propagačních materiálů, kalendářů, pohlednic a různůch publikací dosud setkáváme v řadě časopisů. Uznává vysokou kvalitu klasických fotoaparátů, ale v současné době rovněž bohatě využívá digitální techniky a možnost rychlé komunikace zasílání fotografií elektronicky.

K využití má rozsáhlý fotoarchív budovaný od 60. let do současnosti z různých oblastí společenského a kulturního života, též z přírody, zahraničí a měst (například pražské motivy ve všech obdobích).

Rozsáhlejší informace o profesní dráze Jovana Dezorta:

Bakalářská_práce Natálie Benešové: Jovan Dezort – fotograf (Filozoficko-Přírodovědecká fakulta Opava, 2011)

Wikipedie

Jovan Dezort worked as writer-photojournalist for the Czechoslovak News Agency (ČTK) between 1960 and 1975. He gained a wide range of experiences working on assignments of all kinds. His photographs are always natural, and effortlessly capture people’s lives – attributes that have also been acknowledged through a number of prizes and awards granted domestically and internationally, such as the Golden Seal of the World Press Photo in the Hague (1970) and 3rd prize in the international contest Pulse of the Planet (1970). In addition, receiving the main prize in the global contest Peace for Vietnam organized by the Organisation internationale des journalistes (OIJ), International Journalist Association in 1973 was an extraordinary success. A large series of pictures depicting the life of Vietnamese people during the Vietnam War with a great sensitivity has also been displayed in an individual exhibition in Prague.

Jovan Dezort regularly photographed assignments from cultural events such as the Prague Spring International Music Festival (in which he took part for 25 years) and jazz festivals. He has photographed many leading figures – conductors – H. von Karajan, D. Richter, D. Oistrach; musicians – L. Armstrong, E. Fitzgerald, E. Piaf, G. Becaud and others. In addition, he has documented 30 years of the international music contest Concertino Praga for Czech Radio. He has had a number of individual exhibitions showing these events.His desire not only to photograph for news agencies, but a broader set of assignments him from the Czech News Agency to Vlasta magazine (1975-1981) and later on to Svět práce magazine. He became a freelance photographer in 1984.

He then broadened his portfolio to applied, fashion and advertisement photography. We can see his photographs in PR materials, calendars, postcards and publications as well as in journals and magazines. He recognizes the high standard of the analogue cameras, but he also readily uses digital cameras and benefits from the quick information and data exchange of sending his photographs electronically.

He has a large photo archive covering 1960 to the present, featuring social and cultural life, as well as nature, travels and towns, in particular Prague in all seasons.